Vetenskapernas hus tillgänglighet

Ingång

Tillgänglig ingång till byggnaden genom innergården. Med porttelefonen kan du kontakta entrétjänsten som öppnar metallporten på höger sida om huvuddörren. Genom portgången kommer du till innergården och därifrån till husets entréhall.

Det går också att köra in till innergårdens dörr. Porten i hörnet av Kyrkogatan och Mariegatan är låst, men entrétjänsten öppnar körporten vid behov. Kontakt fås genom att ringa till numret 040 359 3075.

Hiss

Byggnadens hiss finns på första våningen till vänster om vaktmästarens bås, före trapporna till det nedre planet. Hissdörren är 80 cm bred. Inuti är hissen 110 cm bred och 140 cm djup. Med hissen kommer man till alla våningar. Det finns ingen sits i hissen. Hissknapparna är lodrätt.

Första våningen och sal 104

Första våningens entréhall är tillgänglig från mellandörrarna till hissen. Till sal 104 kommer man med hiss när man väljer våning -1.

Den främre delen i sal 104 är upphöjd. Det är möjligt att hämta en ramp till den upphöjda delen för evenemanget. Begäran är bra att läggas till i bokningsblanketten eller avtalas om på annat sätt innan evenemanget.

Vid huvuddörrarna på första våningen ligger Tiedekahvila. Till Tiedekahvila kommer man inte med hiss, utan dit leder en trappa med totalt fyra trappsteg, varav de tre första är 14 cm höga. Det sista trappsteget är 19 cm högt. Tiedekahvilas dörröppning är 120 cm bred.

Övre våningar – dörrar, korridorer och hisshallar

I de övre våningarna finns hisshallar som leder till våningens korridor. Dörrarna till alla mötesrum i alla våningar är 98 cm breda. Vid dörrarna till mötesrummen finns 3 cm höga trösklar. Mer information om mötesrummen finns i salpresentationerna på Vetenskapernas hus webbsida.

Andra våningens hisshall leder till en dörröppning till korridoren. Dörröppningen är 100 cm bred och det finns ingen dörr. I ändan av korridoren finns en liten hall som leder till baktrappan.

Från femte våningens hiss kommer man till våningens hall samt utställningssalen 504. Hallens dörröppning är 90 cm bred och salens 504 dörröppning är 80 cm bred. I sal 504 finns två dörrar till korridoren. En av dörrarna är en dubbeldörr vars dörröppning är 118 cm bred. Den andra dörröppningens bredd är 80 cm. I sal 504 finns också en tredje dörr som leder till föreläsningssal 505. Dörröppningen till sal 505 är 80 cm bred. Till föreläsningssal 505 kommer man också via femte våningens korridor. Dörren från korridoren är en dubbeldörr, vars dörröppning är 120 cm.

Toaletter

Handikapptoaletter finns i byggnadens källarvåning och femte våningen. Handikapptoaletterna är belägna mittemot hissen, så båda kan nås utan hinder.

Belysning

Vetenskapernas hus korridorer, salar och huvudtrappa är halvmörka speciellt på kvällarna.

Nödutgångar

Det finns två trappor i Vetenskapernas hus och båda används vid utrymning i en nödsituation. Trapporna är belägna i båda ändarna av huset. Huvudtrappan är av sten och trappstegen är 14 cm höga. Alla trappor har vilplan och det finns ledstänger i trappornas innerkant. I husets andra ända finns trappor av metall som byggts år 1996. Alla nödutgångar är märkta med gröna ljusskyltar.