Vetenskapernas hus – en mötes- och seminarieplats mitt i staden

Tieteiden talo sisäpihalta.

Kuva: Arno de la Chapelle.

Välkommen till Vetenskapernas hus! Huset har öppnats i augusti 2022 efter grundrenoveringen. Huset inrymmer fem mötes- och seminarielokaler av olika storlek för 20–135 personer.

Under augusti flyttar Vetenskapliga samfundens delegations kontor, Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen samt Finsk-Ugriska Sällskapet, Finska Historiska Samfundet och Genealogiska Samfundets i Finland handbibliotek in i huset.

Denna webbplats uppdateras under september och en del sidor är därför ännu inte tillgängliga.