Tilojen vuokrat ja vuokraehdot

Tilavaraukset

Tee varauspyyntö Tieteiden talon verkkosivujen tilavarauslomakkeella tai sähköpostitse: tieteidentalo(at)tsv.fi. Varauksia ei valitettavasti oteta vastaan puhelimitse tai aulapalvelun kautta.

Tilavaraus aukioloaikojen mukaisille arkipäiville on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen tapahtumaa ja peruutukset viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 prosenttia varatun salin hinnasta. Jos varausta ei ole peruutettu ja se jää käyttämättä, veloitamme koko hinnan. Poikkeuksena viikonloppuvaraukset sekä arki-illat klo 18 jälkeen, joista varaus tehtävä vähintään kuukautta ennen, jonka jälkeen varaus on sitova. Viikonloppuvaraukset ja ma, ke ja pe arki-iltojen peruutukset on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa. Muussa tapauksessa veloitamme varauksesta aiheutuneet vartiointikulut.

Tilat ovat varattavissa vain seuraavan vuoden loppuun saakka. Tilojen vuokrat riippuvat salista ja ajankohdasta. TSV:n jäsenseurat voivat käyttää tiloja arkisin pääosin maksutta, mutta tietyissä tapauksissa myös jäsenseuroilta peritään tilavuokra. Poikkeustapauksia ovat:

  • Muiden yhteisöjen kanssa järjestettävät yhteistilaisuudet. Näistä peritään hinnaston mukainen vuokra.
  • Sali 104 on maksullinen ma–pe klo 8–16 välisenä aikana. Jäsenseurat voivat kuitenkin varata salin maksutta tilaisuuksiin, jotka järjestetään arkisin klo 16 jälkeen. Talo on arkipäivinä auki klo 8–18, mutta aukioloa voidaan jatkaa tiistaisin ja torstaisin erikseen sopimalla klo 20 asti.

Tilavarauksen yhteydessä tulee ilmoittaa tilaisuuden vastuuhenkilö sekä laskutusosoite.

Tieteiden talon tilavarausjärjestelmä on uudistumassa. Uudistuksesta tiedotetaan erikseen verkkosivuilla ja TSV:n jäsenkirjeissä.

Yleiset vuokraehdot

Tilavuokra veloitetaan aina täysiltä tunneilta. Lisätietoja vuokrahinnoista saa varauspyynnön yhteydessä. Huomioithan, että varaat riittävästi valmisteluaikaa ennen ja jälkeen tapahtuman.

Tilaisuuksiin tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka nimi ilmoitetaan tilaa varattaessa.

Kaikkien Tieteiden talolla järjestettävien tilaisuuksien ohjelma- ja järjestäjätiedot on toimitettava talokoordinaattorille. Talokoordinaattori vahvistaa tilan hinnan tietojen toimittamisen jälkeen. Tarkempia ohjelma- tai järjestäjätietoja ei tarvita, jos kyseessä on TSV:n jäsenseuran oma lyhyt kokous.

TSV ei ole velvollinen hankkimaan vuokraajalle korvaavaa tilaa omien tilojensa ulkopuolelta, jos vuokratun tilan käyttäminen estyy TSV:stä riippumattomasta syystä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi vesivahinko, tulipalo tai muu ylivoimainen este.

Vuokraehdot TSV:n jäsenseuroille

TSV:n jäsenseurat voivat vuokrata Tieteiden talon tiloja omiin tilaisuuksiinsa seuraavasti:

  • Jäsenseuran hallituksen kokoukset, johtokunnan kokoukset ja pienet palaverit: yksi pieni (alle 20 hengen) sali kahdeksi (2) tunniksi.
  • Jäsenseuran kevätkokous, vuosikokous tai seuran oma vuosimerkkitilaisuus: yksi sali korkeintaan neljäksi (4) tunniksi jäsenhinnaston mukaisesti. Pienet salit ovat maksuttomia, mutta sali 104 maksullinen klo 8–16.
  • Jäsenseuran jäsenilta tai esitelmätilaisuus: yksi sali korkeintaan kahdeksi (2) tunniksi jäsenhinnaston mukaisesti. Pienet salit ovat maksuttomia, mutta sali 104 maksullinen klo 816.
  • Jäsenseuran oma tiede- tai tutkimuspäivä: 1-4 salia korkeintaan kahdeksaksi (8) tunniksi jäsenhinnaston mukaisesti. Pienet salit ovat maksuttomia, mutta sali 104 maksullinen klo 816.
  • Jäsenseuran tilankäyttö koulutusta varten: 1-2 salia korkeintaan kahdeksaksi (8) tunniksi. Koulutustilaisuuksien tilavaraukset ovat jäsenseuroille aina maksullisia jäsenhinnaston mukaisesti.
  • Yhteistilaisuus TSV:n jäsenseuran ja muun tahon kanssa: 1-2 salia korkeintaan kahdeksaksi (8) tunniksi. Yhdessä muiden seurojen tai yhteisöjen kanssa järjestettävät tilaisuudet ovat jäsenseuroille maksullisia jäsenyhteistilaisuushinnaston mukaisesti. Mukana olevan jäsenseuran on tehtävä tilavaraus.
  • Lauantaisin järjestettävät tilaisuudet ovat maksullisia jäsenhinnaston mukaisesti

Peruutusehdot

Laskutamme aina vähintään yhden tunnin hinnan ja enintään puolet varauksen hinnasta, jos peruutusta ei ole tehty vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen varattua aikaa. Jos käyttämätöntä varausta ei ole peruutettu, veloitamme koko hinnan.

Laskutus

Toimitamme tilavuokralaskun tilaisuudesta joko paperilaskuna tai sähköisesti ilmoitettuun laskutusosoitteeseen tapahtuman jälkeen. Lasku lähetetään ensisijaisesti verkkolaskutusosoitteeseen tapahtuman jälkeisellä viikolla.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.