Tieteiden talon peruskorjaus saatiin päätökseen – nykyaikaistettu talo palvelee jatkossakin tiedettä

3.10.2022 | Päivitetty 11.5.2023

Historiallisen, lähes 100-vuotiaan Tieteiden talon peruskorjaus on saatu päätökseen ja rakennus on jälleen tieteen palveluksessa. Elsa Arokallion suunnitteleman klassisen rakennuksen uusi peruskorjaus toteutettiin talon henkeä ja arkkitehtonisia piirteitä kunnioittaen.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallinnoiman Tieteiden talon uusin peruskorjaushanke aloitettiin vuonna 2019. Korjaushankkeelle oli kaksi lähtökohtaa: Samalla, kun rakennuksen rakennusteknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia parannettiin, haluttiin Tieteiden taloon sijoittaa myös Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan (TJNK), Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ja muutamien tieteellisten seurojen työtiloja.

Iso vanha rakennus, jossa vaaleanvihreä viisikerroksinen päärakennus ja punatiilinen siipirakennus.

Kuva: Arno de la Chapelle.

Itse remontointi aloitettiin toukokuussa 2021. Päärakennuksen vesikatto ja ikkunat uusittiin sekä ulkoseinien rappaukset korjattiin ja maalattiin uudelleen. Ulkoseinien ja ikkunoiden väritystä muutettiin mukailemaan alkuperäisiä sävyjään. Myös sisätiloissa lähtökohtana oli säilyttää talon alkuperäisväritys. Pintojen käsittelyyn ja sävyjen hienosäätöön tarvittiin vaativaa konservaattorityötä. 

Kuvanveistäjä Emil Cedercreutzin pronssauspatinoitujen kipsireliefien konservointi jatkuu vielä varsinaisen remontin päättymisen jälkeen. Reliefejä on sijoitettu ympäri Tieteiden taloa yli 70 kappaletta, ja ne ovat syntyneet talon perustajan, opettaja Lisa Hagmanin ja kuvanveistäjä Cedercreutzin yhteistyön tuloksena. 

Tieteiden talo on tieteen asiantuntijoiden ja tieteellisten seurojen talo

Peruskorjauksen oleellisin toiminnallinen muutos tehtiin päärakennuksen 3. ja 4. kerroksiin, jonne sijoitettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan toimistot. Nyt Tieteiden talolla työskentelee noin 40 tieteen asiantuntijaa nykyaikaisissa toimistotiloissa. Lisäksi punatiilisessä takasiivessä sijaitsevat Suomalais-Ugrilaisen Seuran ja Suomen Historiallisen Seuran toimistot sekä Suomen Sukututkimusseuran käsikirjasto. Asiantuntijat pääsivät asettumaan uusiin tiloihin elokuun 2022 lopulla.

Vanhassa rakennuksessa oleva toimistotila, seinällä kipsireliefi.

4. kerroksen toimistotila. Kuva: Arno de la Chapelle.

Lisäksi 1., 2. ja 5. kerroksessa sijaitsevia kokoussaleja kunnostettiin ja nykyaikaistettiin, eli jatkossakin niin tieteelliset seurat kuin muutkin talon asiakkaat voivat järjestää Tieteiden talolla kokouksia ja tapahtumia. Salien kokous- ja äänitekniikkaa uudistetaan vielä syksyn 2022 aikana. Koska talon käyttöaste tulee kasvamaan, rakennettiin taloon uusia WC-tiloja. Lisäksi talolla jo aiemminkin toiminut Tiedekahvila sai uudistetut tilat käyttöönsä.

Peruskorjauksen rakennuttajana toimi Senaatti-kiinteistöt, ja arkkitehtisuunnittelu tehtiin yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Helander-Leiviskän ja Arkkitehtuuri ja muotoilutoimisto Talli Oy:n kanssa. Peruskorjauksen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Minna Lukander. Tarkempia rakennuttamis- ja suunnittelutietoja löytyy Tieteessä tapahtuu -lehden 4/2022 artikkelista.

Valoisa sali, jossa penkkejä rivissä, etualalla iso näyttö, vint sivuikkunat antavat valoa.

5. kerroksen sali 505. Kuva: Arno de la Chapelle.

Talon historiaa

Opettaja Lisa Hagmanin (1882–1950) perustama Yksityisluokat-koulu siirtyi vuonna 1922 osoitteeseen Kirkkokatu 6, jossa koulu otti aluksi käyttöönsä vanhan puisen päärakennuksen ja piharakennusten tiloja. Samana vuonna tontille rakennettiin juhla- ja liikuntasalisiipi. Uuden koulutalon suunnittelijaksi Lisa Hagman valitsi arkkitehti Elsa Arokallion (1892–1982). Viisikerroksinen kadunvarsisiipi rakennettiin vuonna 1925. Yksityisluokat-koulu toimi rakennuksessa aina vuoteen 1933 asti. 

Vuosina 1933–36 tiloissa toimi Helsingin V yhteiskoulu. Helsingin tyttölukio muutti taloon vuonna 1936, ja vuonna 1973 tilat siirtyivät Helsingin yliopistolle. Vuonna 1991 valtioneuvosto osoitti rakennuksen tieteellisten seurojen käyttöön.

Kirkkokadun 6:n ensimmäinen peruskorjaus ja restaurointi toteutettiin vuosina 1993–99. Talossa ovat kokoontuneet tieteelliset seurat ja siellä on pidetty monia Tieteellisten seurojen valtuuskunnan järjestämiä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Avara aulatila vanhassa rakennuksessa, oikealla pieni portaikko ja vasemmalla pitkät portaat seuraavaan kerrokseen.

Tieteiden talon ala-aulaa. Kuva: Arno de la Chapelle.

Lisätietoa peruskorjauksesta ja talon historiasta

Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, puh. (09) 228 69 222, sähköposti lea.ryynanen-karjalainen (at) tsv.fi

Rakennuttajapäällikkö Selja Flink, puh. 040 669 5337, sähköposti selja.flink (at) senaatti.fi, 

1920-luvun klassistisen arkkitehtuurin helmi – Peruskorjattu Tieteiden talo avataan uudelleen (Tieteessä tapahtuu 4/2022)

Tieteiden talo uudistetaan historiallista ilmettä kunnioittaen (Senaatti-kiinteistöjen tiedote 12.5.2021)

Tieteiden talo peruskorjataan vanhaa kunnioittaen – 1920-luvulla valmistuneeseen rakennukseen kunnostetaan modernit toimistotilat (Tieteellisten seurain valtuuskunnan uutinen 21.4.2021)